skku school of pharmacy

취업게시판

>게시판 >취업게시판

(주) 태평양제약

행정실 / 등록일 05-03-03 / 조회 1,294

1. 모집부문 및 전공
   ========================================================================================
        모집구분       해당업무 및 응시자격                모집인원        구분                   근무지
   ========================================================================================
     병/의원영업     전공학과 제한없음                       ()명         신입/경력       서울, 인천, 수원,
                                                                                                              부산, 경주, 대전
   ----------------------------------------------------------------------------------------
     마케팅            전공학과 제한없음                        ()명         신입/경력               서울
   ----------------------------------------------------------------------------------------
      개발              약학/생물학/수의학/간호학/전공자 ()명         신입/경력               서울
   ----------------------------------------------------------------------------------------
     연구소            약학/화학/화학공학                      ()명             신입               경기(안성)    
                          석사전공자로서 병역특례
                          대상자
   ========================================================================================

2. 응시자격
    가. 정규대학교 졸업자
    나. 병역특례대상자는 2005년 2월 졸업자

3. 채용방법
    가. 서류전형
    나. 면접전형
    다. 신체검사

4. 접수방법(온라인 접수)
    가. 접수기간 : 2005년 3월 2일 ~ 2005년 3월 8일
    나. 접 수 처  : 당사 홈페이지(www.pacificpharm.co.kr) → 채용정보 → 온라인 입사지원
    다. 접수문의 : (주)태평양제약 인사담당  (☎ 02 - 3780 - 9445)

5. 기타
    가. 서류전형 합격자 발표(홈페이지 직접조회)
    나. 접수는 마감일 18:00까지 입력분에 한함
    다. 국가보훈대상자는 관계법에 의거 우대함
    라. 기타 자세한 문의는 담당자에 문의하시기 바람